Polityka prywatności

Administrator Serwisu Internetowego CHCEE.PL, SOOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-775), przy ulicy Bitwy pod Płowcami 14/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000921224, NIP: 5851494789, REGON: 389943208, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych[dalej odpowiednio jako Serwis oraz jako Administrator Serwisu] przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących Użytkownikom i Sprzedawcom, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Dlatego też odnośnie Użytkowników gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, Użytkownikowi Sprzedawców (w treści Polityki Prywatności łącznie jako Użytkownicy).

W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych Użytkowników stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Administrator Serwisu zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Użytkownik, korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Dane zbierane podczas rejestracji:
W przyszłości, Użytkownik, aby mógł skorzystać z niektórych funkcji Serwisu, będzie musiał się zarejestrować. O uruchomieniu tej funkcjonalności Administrator Serwisu poinformuje Użytkowników. Podczas rejestracji Administrator Serwisu będzie prosił o podanie danych osobowych Użytkownika, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są Polityką Prywatności.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie będzie obowiązkowa (będzie dobrowolna), ale będzie konieczna do świadczenia przez Administratora Serwisu usług w ramach serwisów.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Serwisu działającego jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Użytkownik będzie miał prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu.

Aktualnie, Administrator Serwisu jest wyłącznie administratorem danych osobowych przekazanych przez Sprzedawców za pośrednictwem formularza dostępnego w podstronie Dołącz do nas, takich jak:

a. imię i nazwisko;
b. adres poczty elektronicznej;
c. numer telefonu.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Serwisu na podstawie zgody osoby, która wypełniła formularz i przetwarzane są wyłącznie na żądanie Sprzedawcy w celu podjęcia czynności potrzebnych do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem Serwisu a Sprzedawcą. Dane osobowe Sprzedawcy będą przetwarzane przez okres związania Stron umową oraz przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku od momentu rozwiązania lub ustania Umowy z innych przyczyn.

2. Dane zbierane automatycznie:
Podczas wizyty i korzystania z funkcji Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. – dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Administrator Serwisu monitoruje nawigację, lokalizację i ruch Użytkownika na stronie, dane specyficzne dla urządzenia, dane przeglądania, cookies.

3. Dane zbierane, gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem Serwisu:
W przypadku kontaktu Użytkownika z Administratorem Serwisu w celu dokonania danych czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, Administrator Serwisu ponownie wymagać będziemy przekazania danych osobowych Użytkownika celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji. Administrator Serwisu będzie mógł kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie bądź mailowo, w celu przesłania odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

4. Wykorzystywanie danych:
Dane osobowe, które zostały podane przez Użytkownika i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na serwisie lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE. Administrator Serwisu może udostępnić dane Użytkownika, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora Serwisu dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi na Administratora Serwisu lub czynności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. W jaki sposób Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikiem?
Aktualnie Serwis nie posiada funkcjonalności, która umożliwiałaby Administratorowi Serwisu kontakt z Użytkownikiem. O uruchomieniu takiej funkcjonalności Administrator Serwisu poinformuje Użytkowników.

Po uruchomieniu takiej funkcjonalności, Użytkownik podczas korzystania z Serwisu będzie mógł wybrać opcję „Powiadomienie email” lub podobną.

6. Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji:
Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku komputera Użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu Administrator Serwisu jest w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się Serwis.

Administrator Serwisu stosuje także inne technologie tego typu, tj. w postaci zapisu i odczytu informacji z localStorage. Administrator Serwisu rozpoznaje Użytkowników, aby dowiedzieć się jakich informacji potrzebują i czego szukają w Serwisie. Administrator Serwisu chce wiedzieć, które kategorie Użytkownik odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu Serwis może stać się jeszcze ciekawszy i lepszy. To Użytkownik daje wiedzę o tym, w jakim kierunku Serwis powinien się rozwijać, jakie są wymagania Użytkowników oraz czego brakuje.

Pliki cookies i informacje z localStorage w przyszłości, po uruchomieniu odpowiednich funkcjonalności Serwisu, będą wykorzystywane są przez Serwis do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie będzie musiał na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Korzystając z Serwisu, to Ty – Użytkowniku, głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie.

Cookies ani informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.

Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a Administrator Serwisu informuje Użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies i plików przechowywanych w technologii localStorage oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i w/w plików za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika. Administrator Serwisu zaznacza jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies plików przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Administratora Serwisu w/w technologii w wyżej opisany sposób.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak dla rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową Użytkownik może również kasować cookies zapisane już na urządzeniu.

Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem”

Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:

Mozilla Firefox:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii ‘dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość ‘true’ na ‘false’.

Chrome:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Internet Explorer:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
– z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Opera:
– z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię ‘localStorage’ ustaw „0” (zero) w polach „DomainQuotaExceeded Handling For localStorage” oraz „DomainQuota For localStorage”.
Administrator Serwisu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu.

7. Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w Serwisie

8. Zmiany Polityki Prywatności.
Oferta Administratora Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator Serwisu może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.